datum veljavnosti: 01. 11. 2021
različica: 4.0

1. Splošne informacije

Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Cerje Nebojse 2, 42243 Maruševec, kot vodja obdelave osebnih podatkov spoštuje vašo zasebnost in varuje vaše osebne podatke v skladu z najboljšimi praksami in obveznostmi, ki izhajajo iz Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov ter o razveljavitvi  Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Uredba) in iz drugih pozitivnih zakonodajah  na področju varstva osebnih podatkov.

Ciglana Cerje Tužno d.o.o. zbira in obdeluje vaše osebne podatke na način, ki zagotavlja ustrezno varnost in zaupnost pri njihovi obdelavi ter omogoča učinkovito uporabo načel varstva osebnih podatkov, zmanjševanja količine osebnih podatkov ter njihove preglednosti, dostopnosti, celovitosti in točnosti.

2. Namen obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke zbiramo, uporabljamo in obdelujemo za:

 • izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti
 • odgovarjanje na poslana povpraševanja
 • ukrepanje na podlagi prejetih pritožb in pritožb, ki so nam bile poslane
 • prodajo izdelkov, ki jih naročate
 • obveščanje o naših izdelkih

Ciglana Cerje Tužno d.o.o. ne zbira podatkov v večjem obsegu, kot je potrebno za doseganje navedenih namenov.

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Ciglana Cerje Tužno d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke v zakonsko dovoljenem obdobju oziroma v obdobju, ki ga določi Ciglana Cerje Tužno d.o.o. kot vodja obdelave osebnih podatkov. Zaradi pravne podlage in obsega obdelave ne pozabite, da obstaja možnost, da spodaj ni podan popoln seznam, temveč le seznam, katerega namen je prikazati pravno podlago, na kateri Ciglana Cerje Tužno d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke:

 • zagotavljanje predpogodbenih in pogodbenih obveznosti do poslovnih partnerjev – Ciglana Cerje Tužno d.o.o. lahko z vami sklene pogodbo in obdeluje vaše osebne podatke za izpolnjevanje predpogodbenih in pogodbenih obveznosti, ki iz nje izhajajo
 • izpolnjevanje zakonskih obveznosti (pravnih) – Ciglana Cerje Tužno d.o.o. glede na svojo poslovno dejavnost mora izpolnjevati številne pravne obveznosti v skladu z nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU, ki lahko zahtevajo obdelavo vaših osebnih podatkov. Tako obdelujemo vaše osebne podatke v skladu z našimi zakonskimi obveznostmi iz točke (c), prvi odstavek, 6. člena Splošne uredbe za namen zaposlitve v našem podjetju.
 • zakoniti interes – Ciglana Cerje Tužno d.o.o. bo vaše podatke obdelovala, kadar je to potrebno, da bi zasledovali lastne zakonite interese, ki so ključnega pomena za naše poslovanje (poslovne dejavnosti). Osebni podatki se bodo na tej podlagi obdelovali le, če ti interesi niso močnejši od vaših interesov ali vaših temeljnih pravic in svoboščin, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. Če nam zavrnete posredovanje vaših osebnih podatkov, vam ne bomo mogli nuditi naših storitev in biti z vami v poslovnem razmerju. Tako vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa v smislu (f) točke, prvi odstavek 6. člena Splošne uredbe za namen videonadzora za zaščito oseb in premoženja družbe ter za namen sodelovanja na dogodkih naših poslovnih partnerjev
 • na podlagi privolitve – Ciglana Cerje Tužno d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke na podlagi privolitve v smislu člena (a) točke, prvi odstavke 6. člena Splošne uredbe z namenom izboljšanja delovanja vseh funkcij spletne strani in zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje

4. Obdelava osebnih podatkov preko videonadzora

Namen obdelave osebnih podatkov z videonadzorom je varstvo oseb in premoženja, pravna podlaga pa je zakoniti interes Ciglane Cerje Tužno d.o.o. kot voditelja obdelave osebnih podatkov. Video posnetki se lahko na zahtevo posredujejo pristojnim organom – policiji, sodišču (prejemniki), če je to potrebno za vodenje postopkov po posebnih predpisih. Posnetki pridobljeni z videonadzornim sistemom se hranijo največ en mesec ali dlje, če so izločeni kot dokaz v sodnih, upravnih, arbitražnih ali drugih postopkih.

5. Dostop do osebnih podatkov

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe Ciglane Cerje Tužno d.o.o., poslovni partnerji, ki nam zagotavljajo poslovno podporo (izvajalci obdelave) in druge tretje osebe, zato so vaši osebni podatki v določenih primerih lahko na voljo:

 • lastnikom procesa znotraj Ciglane Cerje Tužno d.o.o.
 • javnim organom
 • zakonodajnim, sodnim in izvršilnim organom
 • zunanjim ponudnikom različnih storitev ali zunanjim svetovalcem, ki potrebujejo ta dostop za izpolnjevanje navedenih namenov obdelave, torej kadar smo dolžni dati na razpolago vaše osebne podatke za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter za zaščito Ciglane Cerje Tužno d.o.o. in vseh njenih poslovnih partnerjev.

Ciglana Cerje Tužno d.o.o. daje vaše osebne podatke na voljo le tistim obdelovalcem, ki v zadostni meri zagotavljajo izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov na način, da je obdelava v skladu z zahtevami Uredbe in da zagotavlja varstvo vaših pravic. Z zgoraj omenjenimi obdelovalci smo sklenili pogodbe, ki podrobno določajo ravnanje z vašimi osebnimi podatki, zato brez našega naročila ne morejo obdelovati vaših osebnih podatkov in jih posredovati tretjim osebam.

6. Mednarodni prenos osebnih podatkov

Ciglana Cerje Tužno d.o.o. vaše osebne podatke obdeluje izključno v Republiki Hrvaški in jih ne prenaša v tretje države.

7. Časovno obdobje hrambe in uporabe osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo, dokler ni izpolnjen namen obdelave. Ko namen, za katerega so bili zbrani, preneha, vaših osebnih podatkov več ne uporabljamo in le-ti ostanejo v našem sistemu za shranjevanje in jih hranimo, dokler nas zavezujejo pozitivni zakonski predpisi ali kot to zahtevajo naši zakoniti interesi. Po tem se podatki trajno izbrišejo in na varen način uničijo.

8. Ukrepi za varstvo osebnih podatkov

Ob upoštevanju narave, obsega, konteksta in namena obdelave vaših osebnih podatkov ter tveganj različnih stopenj verjetnosti in resnosti za vaše pravice in svoboščine, Ciglana Cerje Tužno d.o.o. izvaja ustrezne tehnične, organizacijske in kadrovske zaščitne ukrepe, da prepreči naključno ali nezakonito uničenje, izgubo, spreminjanje, nepooblaščeno uporabo, razkritje, vpogled ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Ti zaščitni ukrepi vključujejo, vendar niso omejeni na:

 • podpis izjave o zaupnosti in varovanju poslovnih podatkov vseh zaposlenih, ki imajo dostop do vaših osebnih podatkov,
 • implementacijo vseh zaščitnih ukrepov na sistemih, ki vsebujejo osebne podatke,
 • izvajanje rednih kontrol varnostnih ukrepov in varovanja osebnih podatkov,
 • izobraževanje novih in obstoječih zaposlenih.

9. Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Glede na pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov so lahko vaše pravice naslednje:

 • pravica do dostopa do podatkov - imate pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, oziroma imate pravico do informacij o obsegu zbranih podatkov, namenu obdelave, kategoriji osebnih podatkov, ki se obdelujejo, prejemnikih, ki se jim posredujejo podatki in obdobju hrambe. Dostop do osebnih podatkov je lahko omejen le v primerih, ki jih določa nacionalna zakonodaja ali zakonodaja Unije.
 • pravica do popravka netočnih osebnih podatkov – imate pravico zahtevati popravek netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov, v tem primeru smo dolžni ugoditi vaši zahtevi brez nepotrebnega odloga. Dodamo, da je v vlogi  potrebno navesti, kaj ni točno, popolno ali ažurno in v kakšnem smislu je treba zgoraj navedeno popraviti, ter posredovati potrebno dokumentacijo v podporo svojim navedbam.  
 • pravica do izbrisa („pravica do pozabe“) osebnih podatkov – imate pravico zahtevati izbris vaših osebnih podatkov, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev: vaši osebni podatki niso več potrebni glede na namen, za katerega smo jih zbirali in obdelovali; preklicali ste privolitev na kateri temelji obdelava, v skladu s (a) točko, prvi odstavek 6. člena ali (a) točke, drugi stavke 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov in če za obdelavo ni druge pravne podlage; ugovarjali ste obdelavi vaših osebnih podatkov v skladu s prvi odstavkom 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov in če za obdelavo ne obstajajo naši močnejši zakoniti razlogi; osebni podatki so bili nezakonito obdelani; osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske službe iz prvega odstavka 8. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Izjeme pri uveljavljanju pravice so predvidene v tretjem odstavku 17. člena  Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov - imate pravico od nas pridobiti omejitev obdelave vaših osebnih podatkov v primeru: ko oporekate točnost vaših osebnih podatkov dokler ne preverimo njihove točnosti, če je obdelava nezakonita in se upirate izbrisu podatkov, ko ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov in čakate na potrditev, če vodja obdelave osebnih podatkov ne potrebuje več ali ste jih zahtevali za postavljanje, uresničitev ali obrambo pravnih zahtevkov
 • pravica do preklica soglasja, če je uporabno
 • pravica do ugovora na obdelavo osebnih podatkov – če menite, da Ciglana Cerje Tužno d.o.o. nima zakonite podlage ali zakonitega interesa za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko kadar koli ugovarjate in v tem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, ne bomo z vami v poslovnem razmerju in vam ne bomo posredovali naših storitev
 • pravica do prenosljivosti osebnih podatkov, če je uporabno
 • pravica do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov

10. Uporaba piškotkov (cookies)

Uradna spletna stran www.unitherm.hr uporablja t.i. piškotke (cookies) – besedilne datoteke, ki jih na uporabnikov računalnik ali mobilno napravo naloži internetski strežnik (server) preko katerega ponudnik internetnih storitev (ISP) prikaže spletno stran. Piškotki nastanejo, ko brskalnik obiskano omrežno destinacijo naloži na uporabnikovo napravo, ki nato pošlje podatke brskalniku in ustvari besedilno datoteko (piškotek). Brskalnik pridobi in pošlje piškotek strežniku spletne strani, ko se uporabnik vrne nanj. Naša spletna stran (spletno mesto) uporablja tehnične piškotke (obvezni piškotki, ki jih ni mogoče izključiti), ki so potrebni za delovanje spletnega mesta, funkcionalni piškotki (lahko se onemogočijo), ki spletni strani omogočajo izboljšano funkcionalnost in personalizacijo in marketinški piškotki (lahko se onemogočijo), ki nam omogočajo beleženje obiskov in virov prometa, da lahko merimo in izboljšamo učinkovitost našega spletnega mesta.

Več informacij lahko najdete v Politiki piškotkov na naslednji povezavi: https://www.unitherm.hr/politika-kolacica

11. Prijava na novice

Na spletni strani voditelja obdelave Ciglana Cerje Tužno d.o.o. obiskovalci imajo možnost, da se prijavijo na novice. Voditelj obdelave preko novic obvešča stranke in poslovne partnerje o ponudbah in novicah v zvezi s svojimi storitvami.

Ko se uporabnik prijavi na novice, bo na elektronski naslov uporabnika samodejno poslan potrditveni e-mail pred pošiljanjem prvih novic iz pravnih razlogov v postopku dvojne privolitve. Potrditveni e-mail se uporablja kot dokaz, da je lastnik e-mail naslova izpraševanec pooblaščen za prejemanje novic.

Pri prijavi na novice se shranjuje e-mail in IP naslov računalniškega sistema, ki ga je izdal ponudnik storitev, ki ga je obiskovalec uporabljal ob registraciji, ter datum in čas registracije. Zbiranje teh podatkov je potrebno za preprečitev zlorabe elektronskega naslova izpraševancev v prihodnosti in služi kot pravno varstvo voditelja obdelave osebnih podatkov.

Privolitev za shrambo osebnih podatkov, ki jo je izpraševanec dal za pošiljanje novic, se lahko kadar koli prekliče. To lahko storite s klikom na PREKLIČI ali z neposrednim obvestilom voditelju obdelave.

12. Kontakt informacije

Če želite uveljavljati zgoraj omenjene pravice ali če želite izvedeti več, se lahko kadarkoli obrnete na Ciglano Cerje Tužno pisno na naslov: Cerje Nebojse 2, 42243 Maruševec ali na e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

13. Spremembe politike zasebnosti

Politiko zasebnosti redno posodabljamo, da je točna in ažurna, in si pridržujemo pravico do spremembe njene vsebine, če menimo, da je to potrebno. O vseh spremembah boste pravočasno obveščeni preko naše spletne strani v skladu z načelom transparentnosti. Politika zasebnosti velja od datuma objave na našem spletnem mestu, pod „datum veljavnosti“ in pod „različica“ na vrhu tega dokumenta.