Fasadna šuplja opeka 1/1

Fasadna opeka standardnih dimenzija 250×120x65 mm. Fasadna opeka otporna na smrzavanje upotrebljava se za gradnju zidova koje nije potrebno žbukati te najčešće služi za izradu dekorativnih fasada.

Specifikacija

dimenzije: 250/120/65 mm
NF: 1.0
potrošnja opeke: 52.00/104.00 kom/m2
utrošak morta: 10.0/26.0/63.0 I/m2