CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o. je tvrtka koja se bavi proizvodnjom opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo te vađenjem gline.

Poslovna politika dokazuje se kroz dugogodišnje uspješno poslovanje.

CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o. se obvezuje da će poslove za svoje korisnike obavljati kvalitetno, u skladu s pravilima struke i najvišim standardima, sukladno važećim zakonskim i drugim propisima koji se odnose na ovu djelatnost. U dogovoru sa kupcima dogovara se optimalan rok isporuke proizvoda koji je naznačen u ponudi.

CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o. se obvezuje kontinuirano djelovati u uspostavljanju sustava vrijednosti ljudskih resursa putem obrazovanja, sposobnosti i znanja u cilju poboljšanja kvalitete usluga, zadovoljenja korisnika usluga i svojih djelatnika.

CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o. može poslovati ako su korisnici usluga zadovoljni što se postiže poznavanjem i zadovoljavanjem njihovih potreba i želja te pružanjem veće vrijednosti od konkurenata.

Kroz definiranje značajnih aspekata okoliša prepoznaje ciljeve koje želi realizirati u sustavu upravljanja zaštite okolišem te izrađuje planove i programe za realizaciju definiranih ciljeva.

CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o. bira dobavljače na osnovu kriterija koji osiguravaju kvalitetne materijale i proizvode i koji vode brigu o zaštiti okoliša i utjecaju njihovih proizvoda i materijala na okoliš.

CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o. teži procesima u kojima neće biti štetnog utjecaja na okoliš.

U još boljoj suradnji s korisnicima usluga i dobavljačima te unutarnjim poboljšanjima u organizaciji i radu CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o. želi stalno smanjivati broj reklamacija dobavljača i korisnika obavljenih usluga.

CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o. se obavezuje poticati etički kodeks kod poslovanja

Svi djelatnici CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o. obvezuju se da će dobro poznavati dokumentaciju sustava kvalitete i okoliša te primjenjivati važeću politiku i procedure u svom radu.

Politika kvalitete biti će obznanjena svim korisnicima usluga i zainteresiranim stranama, sa obavezom revidiranja u cilju primjerenosti.

 

Cerje Nebojse, 08.07.2016.

CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o.

Direktor
Dubravko Šimec

Politika kvalitete i okoliša