ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA


Tvrtka Ciglana Cerje Tužno d.o.o. je uskladila zaštitu osobnih podataka s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (opća uredba o zaštiti podataka) i važećim zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

Javni kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:

e-mail: infoszzop@ciglanacerjetuzno.hr
telefon: 042/406-304
telefaks: 042/406-323

Naši proizvodi