PRIVOLA NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA ZA POTREBE SELEKCIJSKOG POSTUPKA ZAPOŠLJAVANJA

Slanjem zamolbe za posao i životopisa pristajete na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe procesa zapošljavanja koju provodi tvrtka Ciglana Cerje Tužno d.o.o., sa sjedištem u Cerje Nebojse 2, 42243 Maruševec, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, GDPR) i važećim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). Davanje podataka je dobrovoljno te imate pravo: na pristup svojim podacima, ispravak ili brisanje istih, na ograničenje obrade svojih podataka te prenosivost istih, na prigovor i podnošenje pritužbe nadzornom tijelu.

Zahtjev za ostvarivanje Vaših prava možete poslati u svakom trenutku Službeniku za zaštitu osobnih podataka, mail: infoszzop@ciglanacerjetuzno.hr. Zahtjev za brisanje podataka znači odstupanje od daljnjeg sudjelovanja u procesu zapošljavanja i rezultirat će momentalnim brisanjem Vaših podataka. Vaše osobne podatke ćemo čuvati 6 mjeseci.

Prijava na natječaj moguća je na sljedeći način:

 - prijavom na natječaj za posao koji je raspisan putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili raznih portala za posredovanje u zapošljavanju u kojem je obavezno navedeno da je, prema Općoj uredbi EU 2016/679 europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te važećim hrvatskim zakonima i propisima o zaštiti podataka, potrebna privola kandidata za obradu osobnih podataka u svrhu odabira i zapošljavanja istog

 - slanjem otvorenih zamolbi za zapošljavanje i životopisa potrebno je u zamolbi navesti tekst rečenice privole za obradu osobnih podataka koji se nalazi na službenoj internetskoj stranici http://www.unitherm.hr/

 - prijave na natječaj za zapošljavanje i otvorene zamolbe za zapošljavanje zajedno sa životopisom i privolom šalju se poštom na adresu tvrtke ili osobno na adresu tvrtke: Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Cerje Nebojse 2, 42243 Maruševec ili na mail adela.brlenic@ciglanacerjetuzno.hr.

Osobni podaci koje obrađujemo u selekcijskom postupku su: ime i prezime, datum rođenja, mjesto i država stanovanja, spol, radno iskustvo, završena škola/fakultet, zanimanje, stručna sprema, radni staž..


Molimo Vas da u prijavi na natječaj/zamolbi za posao dodate sljedeću rečenicu:

„U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, GDPR) i važećim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), ovim putem dobrovoljno pristajem da tvrtka Ciglana Cerje Tužno d.o.o. iz Cerje Nebojse 2, 42243 Maruševec koristi moje osobne podatke za potrebe ovog natječaja za posao. Upoznat sam da svojim osobnim podacima mogu pristupiti, izmijeniti ih ili povući ih.„

Zamolbe/CV bez privole na obradu osobnih podataka (bez gore navedene rečenice u prijavi za natječaj/zamolbi za posao) nećemo uvažiti za potrebe selekcijskog postupka te ćemo ih momentalno obrisati.

Cerje Nebojse 2 | 42243 Maruševec | Republika Hrvatska | info@ciglanacerjetuzno.hr | tel. +385 42 406 300 | fax: +385 42 406 323

Naši proizvodi

Foto galerija